WORKS《制作実績》

E社様 絵画集

オフセット印刷、カラー4色印刷で、色の再現に限度がある中、印刷前の製版処理、印刷立会いの上で、印刷しました。

関連実績